START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

ISTVÁNMARIÁSAKA HORRORPISTA

Tajuplné surreálne príbehy, vyznačujúce sa precíznosťou kresby, osobitou štylizáciou, či hororovými prvkami, pripomínajú vo svojej estetike rozprávky pre dospelých alebo knižnú ilustráciu. Prezentované výjavy oplývajú na jednej strane silnou narativitou a príbehovosťou, na druhej zotrvávajú v rovine nereálneho. Autor, pracujúci pod pseudonymom Horror Pista, preferuje charakteristiky a atribúty komixovej kultúry, v rámci ktorej preveruje niekoľko aspektov komixu zároveň: vzájomný vzťah farieb, dynamiku, špecifické prístupy ku kresbe či maliarske riešenia, spôsob nahliadania na zobrazovaný námet, precíznu, dôsledne premyslenú kompozíciu. Jeho zámerom je vytvárať hybridné svety, ktoré proti sebe stavajú rôzne časopriestory a charaktery. Stavajúc na rôznych žánroch vyvinul Pista Horror spolu s asociatívnym formálnym jazykom a aplikovanými umeleckými prostriedkami silne individuálny, ľahko identifikovateľný autorský štýl. Maľby nevznikajú celkom spontánne – predchádza im prípravná skica a vopred dané presné rozmery. Spolu so špecifickými starými rámami tvoria osobité objekty; od použitého, často zámerne obitého rámu sa niekedy odvíja celý zobrazený výjav. Diela majú ambíciu vizualizovať iné spôsoby konštrukcie obrazu, stavov mysle a prístupov, než tie, ktoré predpokladajú stereotypné vnímanie. (Lucia Gavulová)