START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Benjamin Brix

Videoinstalace Benjamina Brixe má podobu několika boxů, určených pro jednoho diváka, který zde v naprosté izolaci od okolního prostředí může soustředěně sledovat vždy několik krátkých videí za sebou, pořízených v indických a čínských městech. Absolutní koncentraci na obraz tu nenarušuje ani jejich délka, jež nepřekročí dvě minuty u jednoho a většinou je i kratší. divák tyto filmové sekvence vnímá téměř jako fotografie či obrazy, což vedle menšího formátu a důrazu na estetické kvality podporuje i statická kamera. Autor se tak vzdává jednoho z důležitých nástrojů filmaře – pohybu kamery ve prospěch prostého záznamu reality, která si nás získává sama o sobě. Navíc lidé, jež zobrazuje, statickou kameru evidentně takřka nevnímají a nepřizpůsobují tak své chování tomu, že jsou natáčeni. Tyto „krásné obrazy“ sice většinou zachycují naprosto všední dění (přechod procesí v nějakém indickém městě nebo ruch na čínské stavbě), ovšem vizuálně jsou mimořádně zajímavé – tím, co se na nich odehrává, exotickým prostředím a především čistě výtvarnými a filmovými kvalitami, takže někdy se dokonce ocitáme v nejistotě, zda zobrazená realita není inscenována a namísto dokumentu nesledujeme hraný film. (mf)