START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Florian Mertens

Florian Mertens patří k umělcům s klukovskou fascinací pro svět strojů a mechaniky. Vřazuje se tak do tradice vycházející z dada, Duchampa a surrealistů. Jeho přístupu ale budou blíž Panamarenko nebo Joost Conijn. Podobně jako oni vytváří Mertens sochy, které charakterizuje vysoká míra pracnosti a různý stupeň funkčnosti. Tyto sochy se strojům podobají, jejich mechanika má ale mnohdy ne zcela konkrétní účel, někdy nefungují vůbec. Mertensův přístup je tak postojem typickým pro počátek 21. století. Jeho postindustriální romantismus klade důraz na rukodělnou práci, jeho sochařské stroje jsou fantazie o funkčním světě, který ještě není člověku odcizený. Mertensova diplomová práce působí jako melancholický pomník zaniklým továrničkám – sádrové fantomy strojů a součástek spočívají na kutilsky reálných soklech z kartonu nebo dřeva a vlastnoručně vyrobené dřevěné stroje použité pro obrábění sádrových součástek se zavěšením na stěnu proměnily v konstruktivistické reliéfy. (rv)