START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Jaakko Pallasvuo

Jaakko Pallasvuo se netají despektem k tomu, co institucionální teorie umění uvedla pod termínem artworld. Výjimkou neudělal ani u filmu Reverse Engineering, který odprezentoval jako svou diplomovou práci. Z filmu je silně cítit vliv radikální francouzské esejistické filmové tradice, jakou představovali například režiséři Chris Marker, Alain Resnais nebo Agnès Vardová. K jejich odkazu se Jaakko Pallasvuo otevřeně hlásí. Vizualita jeho filmů je však zcela současná, úzce napojená na estetiku internetové Tumblr kultury. To, co ho spojuje s výše zmíněnou tradicí, je především ostře kritický diskurz, analytické uvažování, nelineární způsob narace, kolážová skladba a smysl pro absurditu. (och)