START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Charlotte Dualé

Rozměrná instalace Power, Stability, Coordination se skládá z barevných keramických objektů organicky nepravidelných, nejčastěji podlouhlých tvarů, jež jsou volně zavěšené, položené nebo různě nasazené na kovových konstrukcích. Doplňují je další objekty a fotografie na zdi. Jednotlivé části instalace mají svá vlastní jména (což mj. naznačuje, že je lze pojímat jako autonomní díla), velmi zvláštní, záhadná a poetická – Go Man Go, War Admiral, Dancing Brave, Sea the Stars, Man’O War, Rainbow Quest... Jednoduchou rešerší na internetu můžeme zjistit, že se jedná o jména nejslavnějších závodních koní 20. století. Odkazy na svět dostihů se objevují i jinde: fotografie zachycuje detail plnokrevníka, keramické objekty doplňují bandáže, jimiž se chrání citlivé a namáhané nohy koní… Koneckonců i barva objektů připomíná jejich hnědou srst (jako např. toho, jehož detail je zobrazen na fotografii) a pestré dresy žokejů. Ale určitě nejde o nějakou doslovnou transpozici prostředí dostihů do galerijního prostoru, spíše o volnou evokaci určitých pocitů a charakteristik, které jsou s nimi spojeny, jako je krása ušlechtilých zvířat, jejich energie a dokonalost jejich pohybů, jedinečná atmosféra závodů a jejich tradiční estetika. (mf)