START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Michalina Mistrzak

Používání zvířat při vědeckých experimentech je jednou z černých kapitol lidstva a zároveň dodnes živým etickým problémem. Ve své práci Muzeum psů se jím zabývá i Michalina Mistrzak. Hrdinkou dokumentu Cesta ke hvězdám je starší paní původem z Ruska, která kdysi pracovala v Institutu letecké medicíny jako ošetřovatelka psů. Ti zde v padesátých a šedesátých letech sloužili jako pokusná zvířata v rámci ruského kosmického programu. Část z nich se z kosmu vrátila, někteří byli dokonce vysíláni opakovaně, jiní však zahynuli při haváriích nebo v průběhu přípravných experimentů. Protagonistka filmu se starala jak o známou Lajku, která letěla jako první tvor do vesmíru a jejíž mise byla už předem naplánována bez návratu na Zem, tak i o další známé psy – Bělku, Střelku, Věterka či Ugolka. Když pak nevydržela trvalý stres spojený s prací s pokusnými zvířaty, k nimž si vytvořila citový vztah, z ústavu odešla a osud ji nakonec zavál do Polska. V dokumentárně pojatém videu jsou její vzpomínky doplněny ukázkami z dobových filmů, ve vitrínách jsou pak prezentovány fotografie a drobné artefakty, které si odnesla jako upomínku na své psy. (mf)