START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Hans Ahnert

Písmo v obraze je jedním z důležitých principů, který prochází uměním celého 20. století počínaje kubisty. Hans Ahnert přichází s další variantou, když obraz na jedné straně redukuje na pouhý text, ten však stylizuje do té míry, že se na první pohled jeví jako abstraktní geometrická struktura. Zároveň tu rozehrává ještě další obsahové a formální hry. Tak například obraz, jehož jediným motivem je slovo CONTEMPORARY, je vlastně objektem, který vznikl obalováním segmentů populárních knihoven Billy společnosti IKEA černou páskou. Čistý vizuální jazyk připomínající tvorbu konkretistů se tu mísí s přístupem do-it-yourself. Další podobná práce nese pasáž z estetické teorie Arthura Schopenhauera, zabývající se subtilními otázkami rozdílů v estetické recepci obrazu a textu, tedy tématem, k němuž se obraz vyjadřuje i svým formálním jazykem. Také třetí práce Základní znalosti, zdánlivě zcela odlišná, zkoumá podobnou problematiku, tj. vztah obrazu a textu. Autor vytvořil knihovnu, v níž knihy uspořádal dle barvy hřbetů, takže při pohledu z odstupu se vynořil „rozpixelovaný“ obraz – pornografické zobrazení felace. Podařilo se mu tak vytvořit otevřený symbol založený na provokujícím vztahu mezi tím nejbanálnějším a nejpokleslejším obrazem, jaký jen může existovat, a nesmírným množstvím strukturovaných informací, které se „za ním“ (zde myšleno doslova) skrývají. Nebo na jiné rovině mezi dvěma póly lidství, k nimž se zde odkazuje – mezi přírodním, pudovým základem člověka, který zůstává stále stejný, a rozsáhlou, staletí budovanou architekturou jeho kultury, jejímž symbolem jsou právě kniha a knihovna. (mf)