START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Jana Duchoňová

Diplomová práca absolventky košickej Fakulty umení Janky Duchoňovej Private Conspiracy pozostáva z dvoch celkov. Prvým je inštalácia „dresových tanierových suvenírov“, s ktorými pracuje v intenciách odkazov na aktuálne geopolitické dianie, pričom používa ľahko zrozumiteľné, priam stereotypné obrazy a symboly politickej moci. Tvorí falošné – domnelé dejiny, alebo inak – ich ilúziu, a to prostredníctvom dekonštrukcie a remakeov. Ručnú maľbu prispôsobuje estetike suvenírov – niekde až naivistickým spôsobom, inde prechádza do plošnej skratky. Duchoňovú zaujímajú možné strety, novodobé či budúce konflikty, ekonomické kolonizácie, konšpiračné teórie, ktoré môžu v budúcnosti viesť k zmene globálneho politického nastavenia. Druhá časť práce – stolová inštalácia – s názvom Will They Be Eating Us? tematizuje paranoju z tvrdenia, že novodobá islamská expanzia smerom dovnútra Európy povedie k zániku západnej civilizácie, čo je jeden z možných variantov vízie smerovania globálnej politiky. Akcentuje xenofóbne ladené obavy z islamizácie Európy a zániku európskej kultúry, ktoré sú artikulované jednoduchou metaforou o zabratí územia a „zjedení nepriateľa“. (lg)

Vzdělání: 2007-2013 Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach (Ateliér súčasného obrazu, doc. Adam Szentpétery)