START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Dia Zékány

Séria absolventských plátien, zaznamenávajúca neznáme interiéry, pre ktoré sú charakteristické neusporiadanosť, vnútorný chaos a preplnenosť, lavíruje motívom a spôsobom prevedenia na hranici grotesky, irónie, miestami až karikatúry. Ako tvrdí samotná autorka, zvolená forma vyjadrenia jej poskytuje priestor pre menšiu okázalosť, väčšiu amorfnosť, zábavnosť alebo priznanú a neskrývanú trápnosť. Charaktery zobrazovaných postáv, ktoré sa kde-tu vyskytnú na výjavoch, filtruje vlastnou mierkou poznania a úsudku. Zameriava sa najmä na životný priestor špecifický pre každého jedinca, ktorý si sám pre seba organizuje. Séria má autobiografické prvky – zobrazované námety preberá autorka z rodinných reálií. Fascinujú ju jej najbližší, nažívajúci si v rôznych eklektických vzťahoch v preplnených príbytkoch, v ktorých sa tak navzájom miešajú vplyvy maďarských folklórnych motívov, antických objektov, nepravých perzských kobercov, africkej ornamentiky, kryštálu, čipiek a mnohých „home-made“ doplnkov. Preplnenosť a z nej prameniaca beznádej (bezmocnosť v snahe o zmenu), šokantnosť takto usporiadaných životných priestorov (a v ich súvislosti často podobných životných postojov) predstavujú pre Zékány nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. (lg)