START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

LenaAmuat/ ZoëMeyer

Muzeum – podobně jako třeba věda či encyklopedie - je jedním z ústředních modernistických projektů odrážejících ambici moderního člověka uchopit svět, jeho historii i hmotnou současnost, jako celek, přivlastnit si ho tím, že ho znovu stvořím - re-produkuji - v jiném, sobě vlastním médiu. V případě muzea je tímto médiem uspořádaná sbírka artefaktů, zbavených své původní role v reálném světě a redukovaných na svou hmotnou podstatu. Muzeum se tak blíží další modernistické instituci – zoologické zahradě, kde návštěvníci také mohou vnímat pouze vnější podobu zvířat. Ta je ve volné přírodě odvozena od základních životních funkcí (lov, rozmnožování, ochrana před predátory), které však zvířata v zajetí nemusí, nemohou nebo dokonce neumí vykonávat. Jak v muzeu, tak v zoo jsou „exponáty“ vnímatelné pouze pohledem, neboť jiná forma komunikace by ohrožovala obě strany vztahu. Tento základní aspekt muzea, tj. převádění různorodých artefaktů na společného jmenovatele, jímž je jejich materiální, vizuální a estetický rozměr, reflektuje dlouhodobý projekt Artefakty a modely. Dvojice Lena Amuat & Zoë Meyer ho započala v roce 2009 a neustále ho rozvíjí v instalacích přizpůsobených vždy na míru daného prostoru. Fotografie muzeálních artefaktů nejrůznějšího druhu spolu s reálnými artefakty, videem a geometricky vymezenými plochami autorky seskupují do vizuálně působivých instalací na principu velkoformátových koláží, v nichž je různorodost jednotlivostí přizpůsobena estetice celku.

Lena Amuat (nar. 1977 v Curychu) a Zoë Meyer (nar. 1975 v Bernu) žijí v Berlině a Curychu. Studovaly fotografii na ZHdK v Curychu (1998 – 2003), spolupracují od 2008. 2013 dokončily magisterské studium v oboru umění na ZHdK Curych.