START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Marta Fišerová

Práce Marty Fišerové se skládá ze tří objektů pravoúhlých tvarů, dvou volně stojících a jednoho zavěšeného na zdi, v černé barvě a vysokém lesku. Vnějškově připomínají minimalistické sochy, například práce Donalda Judda, zároveň se však od nich zásadně liší svou podstatou. Minimalistické sochařství totiž bylo přemýšlením o podstatě sochy zbavené všech obsahů daných tradicí a konvenčním vnímáním; to, co ze sochy zbylo, byla konkrétní přítomnost určitého tvaru v určitém materiálu. Naopak práce Marty Fišerové je založena na opačném principu, tedy že i takto formálně redukované objekty mohou nést velmi mnohovrstevnaté obsahy, jež jsou v nich latentně a vlastně i reálně přítomny. Skelet všech tří kusů, který udal i jejich rozměr, je totiž tvořen třemi kusy nábytku, jež patří k vůbec nejznámějším položkám z produkce firmy IKEA. K tomuto obsahu odkazuje název celého cyklu i jeho jednotlivých částí. Myšlenka levného designu do každé rodiny díky minimalizaci nákladů, zapojení principu DIY a masové produkci se ukázala jako velmi úspěšná. Fenomén IKEA se dnes stal jakýmsi novodobým materialistickým náboženstvím, které je jak masově vyznáváno, tak i na druhé straně zatracováno. K těmto konotacím odkazuje práce Marty Fišerové, jež se řadí do dnes již početné skupiny prací, které na něj kriticky reagují.

Vzdělání: 2011-2013 FaVU Brno (Malba II, MgA. Ludek Rathouský, MgA. Jirí Franta) 2007-2011 FaVU Brno (Konceptuální tendence, environment, doc. Vladimír Merta, doc. Marian Palla) 2012 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires (ARG) 2010 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, experimentální kresba (prof. Jaroslaw Kozlowski), malba (dr. Dominik Lejman ad.) 2009 Universidade de Aveiro, PT (MgA. Paulo Bernardino)