START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Ruth Kretzmann

Výrazný šťavnatý malířský styl Ruth Kretzmann si člověk snadno zapamatuje. Ve svých obrazech, někdy připomínajících absurdní scény Neo Raucha, kombinuje bonnardovský kolorismus s ornamentem téměř secesní povahy, realistické pasáže s originální stylizací, jíž dominuje „nepřesná“ kontura. Většinou pracuje s montáží několika různých motivů, často jde o citace z historických obrazů, zachycených v různé, navzájem neodpovídající velikosti a perspektivě.

Ruth Kretzmann se narodila v Stoneham, Massachusetts, USA. Žije a maluje v Mnichově. Vzdělání: 2007-2013 Akademie der Bildenden Künste, München, profesor Axel Kasseböhmer. 2005 Bakalář, malba, Massachusetts College of Art, Boston, MA USA, prof. Roger Tibbetts.