START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

JanKilian Böttcher

Malby Jana Kiliana Böttchera jsou hravým pokusem o „tradiční“ obrazy s vědomím jejich přepjatosti a marnosti, vracející se (často parodicky) k poválečnému neorealistickému stylu, aby jeho dvojznačnou angažovanost ironicky přesadil do současné situace postkomunistického Německa. Aluze na klasické mytologické náměty se tu střídají s komunistickou ideologií i punkovou zemitostí, abychom nakonec poznali komiksový podklad celého cyklu, když je poslední obraz skrytý za topením vedle hasicího přístroje. Je to malířství, které má přímočarost, nikoliv jako samoúčelný pokus, ale jako sebejisté a zábavné vyprávění. (pv) Jan Kilian Böttcher Jan Kilian Böttcher Landscape-land / Země krajiny, 2013 oil on canvas / olej na plátně, 100 x 50 cm