START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Mina Lunzer

Mina Lunzer bola v roku 2010 nominovaná na cenu Vilém Flusser Art and Theory Award. Jej diplomová práca s názvom The Cave’s Armor / Die Grenze der Höhle je svojím spôsobom neukončeným dielom v procese, ktorý v štádiu obhajob diplomovej práce predstavoval dvadsaťpäťminútový dokument, v hlavnej úlohe s jedným z najznámejších výskumníkov spánku a snov v dvadsiatom storočí, J. Allanom Hobsonom. Mina Lunzer v ňom skúma oblasť fyziologického spánku a výskumu snov. Vo vizuálne atraktívne spracovanom výstupe hľadá odpovede na otázky typu: v akom epistemologickom (a historickom) bode nastal zvrat smerom k psychofyziologickému výskumu snov; či výskum ustanovuje dve perspektívy mysle a tela, alebo, naopak, napomáha ich „rozplynutiu“. Film zachytáva pozorovanie Hobsona v odľahlej rezidencii, v ktorej žije so svojou rodinou. Podobne, ako bol sen vo výskumnej praxi „premiestnený“ do laboratória, film napodobňuje situáciu laboratória sledovaním hlavného protagonistu spôsobom, akým on sám pozoruje svoje mačky, keď na nich realizuje svoj výskum spánku a snov. Autorka priznáva obdiv k dielu Haruna Farockeho, v súvislosti s ktorým verí v komplementaritu umeleckého priestoru a priestoru kina. V procese formovania skúmaného materiálu verí v jeho objavovanie spolu s divákom. Prirovnáva to k náčrtu tenkou ceruzou – je to hľadanie, kladenie otázok – otvorené a krehké. Autorka film naďalej edituje, a tým mení jeho príbeh / priebeh, ktorý tak de facto závisí od aktuálneho štádia jej výskumu, reflexie spätných väzieb... (lg)