START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Zuzana Kmeťová

Absolventka bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení študovala pôvodne fotografiu (na Katedre fotografie a nových médií) a až neskôr prestúpila do ateliéru s širším spektrom využitia médií +-XXI Daniela Fischera. Vo fotografických sériách pracuje Kmeťová s čistým až minimalistickým vizuálnym jazykom. V popredí jednotlivých výstupov býva silná téma, ktorú interpretuje prostredníctvom výrazného autorského gesta. Motívy jej sérií netvoria žiadne vykonštruované, komplikované témy, ale veľmi banálne situácie a reálie, v rámci ktorých nachádza určitý prekvapivý moment, ktorý ich činí výnimočnými. Na ten sa zameriava a tlmočí ho ďalej divákovi. V diplomovej práci Domov alebo naivná melódia sa zaoberá problematikou pamäti. Prostredníctvom jednotlivých záberov sa vracia k veľmi nepatrným a efemérnym zážitkom zo svojej minulosti, detstva. Sú to opäť jednoduché momenty, ktoré sa zvyčajne neobjavujú na rodinných fotografiách, ani iných záznamoch. Fotografiami a objektmi z diplomovej práce vyzýva diváka k tichej participácii formou uvedomovania si podobných banálnych okamihov – momentov – reálií dávnej osobnej minulosti. Podobne ako v ostatných autorkiných sériách ide o malé osobné príbehy, „väčšinou nezmyselné, intuitívne, no zároveň kľúčové pre moje hľadanie.“ (lg)