START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

Justyna Jaworska

Hned několik prací Justyny Jaworské je založeno na konceptu nového písma, které sama stvořila. Jeho znaky jsou tvořeny spojnicemi písmen, které opisuje prst na klávesnici mobilního telefonu při psaní sms zprávy. Jde tedy o písmo logografické, kde jeden znak odpovídá jednomu slovu, podobně jako např. v písmu čínském. Svou výtvarnou diplomovou práci pojala jako originální rozšíření práce teoretické, v níž zpracovala roli písma v moderním výtvarném umění. Tuto práci pak přepsala i ve svém obrázkovém písmu a obě na výstavě prezentovala vedle sebe. Druhá část její diplomové práce byla věnována tématu, které na konci roku 2012 pronikalo doslova celým světem: prostorová instalace představovala pět znaků – slov jejího písma, vyřezaných z polystyrenu, vyjadřujících větu: „Konec světa dva tisíce dvanáct“.

Vzdělání: absolventka oboru výtvarná výchova, Fakulta výtvarných umění, Toruň.