START POINT PRIZE – Prize for emerging artists

EvaLucja Kozak

Tradiční umělecko-historickou terminologií bychom obrazy Evy Lucije Kozak nejlépe charakterizovali jako sociálně-kritický realismus. Jedná se však o realismus, který je – zcela v duchu současnosti – založen na realitě čistě virtuální, ať už to jsou fotografie idealizovaných postav z reklam a obrázkových magazínů nebo citace počítačových her. V jejích komplikovaných kompozicích překypujících motivy je koncentrována vizualita současnosti, její reálie, ale i charakteristická gesta a pózy. Každý obraz zpracovává jeden konkrétní námět, jejich společným jmenovatelem je manipulativní síla současné tržní společnosti a proměna tradičních vzorců lidského chování.

Vzdělání: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Lublaň, (2008 – 2013 ), Winchester School of Art (2011 – 2012). Žije a pracuje v Lublani.