Cena StartPoint 2015

Lex Hoogendam

V dnešní době je čím dál težší vyhnout se faktům o stavu světa. Války se odehrávají a mrtví se kupí čím dál blíž hranic našeho světa. Jak se můžeme zachovat my, kteří tuto novou realitu s nepředpovidatelnými důsledky známe jen z médií? Jak je možné si nejen udělat relativně objektivní názor zohledňující rozporuplné aspekty situace, ale také smysluplně reagovat ve formě uměleckého díla? Angažované umění je dnes takřka povinností umělce, ale je přitom pořád težší dostat se dál, než sahají fakta nebo aktivity neziskovek. Lex Hoogendam vytvořil video, které je angažované a přitom se vyhýbá doslovné narativnosti. Explozivní symbolika všudypřítomného teroristy (?) v kukle nás odkazuje ke Střednímu východu, ale co dál? Tak, jako IS míří na Evropu svoje promyšlené mediální střely, tak i Hoogendam nechává konflikt odehrávat v rovině média. To u něj představuje rovinu znalostí i instrumentu. Brilantně nechává náš rozum selhávat v nemožnosti se orientovat v rovinách situací. Realita se tekutě rozplývá v závrať a stává se metaforou naší vlastní pozice, ale třeba i politických kroků USA v dané oblasti.