Cena StartPoint 2015

Gloria Luca

Práce Glorie Lucy se pokouší metaforickým způsobem vyjádřit určité aspekty psychologického rozměru člověka. Fotoinstalace Future Anterior se zabývá vlastní identitou. Skládá se ze tří černobílých fotografií a textu, který však také fotografii připomíná, jak svou adjustací ve fotografickém rámu, tak i tím, že vypadá jako filmový záběr s bílým titulkem na černé ploše. Pro pochopení práce je důležité, že dvě fotografie pocházejí z rodinného alba a zachycují samotnou autorku v dětském věku, třetí je zase inscenovaným autoportrétem. Text pak poeticky vyjadřuje autorčinu ideu, že identita není něčím pevným a neměnným, nýbrž „aktivním principem” (C.G. Jung), tj. že se neustále utváří každým našim rozhodnutím. Druhá práce – video Unsqure Black, kde sama performuje ve svém ateliéru – svým černobílým pojetím i obsahem navazuje na předchozí práci. Rubikova kostka je tu symbolem pestrého světa, v němž problémy dokážeme řešit, kdežto její černá verze naopak vyjadřuje tíživou bezvýchodnou situaci, v níž se člověk může ocitnout jako v jakési mentální pasti. (mf)