Cena StartPoint 2015

Michaela Dutková

Vnímanie vizuálneho odrazu sveta je v dnešnej dobe formované i deformované radikálne zrýchľujúcim sa vývojom technológií a prostriedkov komunikácie. Zahltenosť ako informáciami, tak obrazmi spôsobuje určitú otupelosť, imúnnosť a apatiu, kritická schopnosť selekcie či odlíšenia kvality od nehodnotného braku sa oslabuje. Dutková reaguje na faktory, ktoré vizuálne presýtenie umocňujú, poukazuje na vplyv a dopad všadeprítomných digitálnych médií na fotografiu a jej funkciu sprostredkúvania obsahov. Diplomová práca predstavuje obrazy vybraných nástrojov, ktoré bezbrehosť vizuálneho smogu podporujú, pôsobia súčasne s ním i naňho. Efekt obsahovej vyprázdnenosti je zámerný. Prítomné sú vizuálne znaky virálneho fotografického jazyka súčasnosti, ako aj akási všeobecne platná, štylizovaná estetika, podporená digitálnou manipuláciou, vyčistením obrazu, minimalizáciou rušivých prvkov, výraznými farebnými plochami, digitálne vygenerovanými prvkami, či rôznorodosťou konečnej formy. (lg)