Cena StartPoint 2015

Corsin Billeter

Působivost bezpředmětného umění spočívá mimo jiné v tom, že vedle absolutní svobody, kterou dnes umění má, obsahuje i jistá dobrovolná omezení. Proto potěší, když někdo v této jasně vymezené oblasti přijde s originálním řešením, které zároveň nepopisným způsobem reflektuje současný svět. Zdá se, že něco takového se podařilo Corsinu Billeterovi. Jeho tisky pracují s tradičním jazykem geometrických ploch a linií jasných barev, který připomíná konstruktivní a konkrétní umění, jeho systém je však kódován zcela jinak. Billeter zde vychází ze svého dlouhodobého zájmu o svět počítačové vizuality a specifického designu webových stránek, kterým se věnoval ve svých předchozích pracích. Vlastně pracuje podobným způsobem jako fotograf, který záběr garážových vrat a přiléhající zdi někde na periferii přetvoří v geometrickou kompozici, v níž jde o napětí a přepínání mezi dvěma způsoby vnímání: při prvním vidíme dvě abstraktní pole, při druhém druhé nás textura předmětů a drobné detaily vrací do reality. V jeho případě se však fotoaparát změnil na počítačovou funkci screenshot, skutečnost ve virtuální realitu webových stránek, respektive jejich okrajových polí mimo naši hlavní pozornost, a předmětný svět v jeho barevnosti a materialitě ve specifické rastry a odstíny, používané návrháři počítačových stránek. (mf)