Cena StartPoint 2015

Edward Lloyd

Dielo „The Tears Of a Setting Sun. A Nomadic Identity In Textile.” je komplexnou správou absolventa architektúry o stave Mongolska a autorskou interpretáciou jeho pôvodnej nomádskej kultúry v porovnaní so súčasnosťou, ktorá je formovaná predovšetkým rozširovaním globálneho trhu a medzinárodným obchodom so zlatom. V širšom kontexte skúma okupáciu miesta a spôsoby, ako činy a rituály konštruujú identitu a ako sa tá zrkadlí v objektoch, ktoré nás obklopujú. Výsledkom je pôsobivý celok navzájom prepojených artefaktov, kulminujúcich v predstave novej fantasknej podoby mongolského nomáda. Jednotlivé fragmenty reflektujú historický obchod s hodvábom a budhistickými reliktmi, ktorý utvára jedinečný charakter regiónu. Lloyd svoj výskum tlmočí cez médium textilu a vyšívky, zohrávajúcich v kultúre nomadických komodít starého i súčasného Mongolska jednu z kľúčových úloh. Na problematiku nahliada cez aspekty miesta, objektu, času a identity a výsledky skúmania interpretuje okrem inštalácie aj vo výpravnej sprievodnej publikácii. (lg)