Cena StartPoint 2015

Tomas Espinosa

Objekty, instalace a performance Tomáse Espinozy se točí kolem témat veřejného a soukromého, intimity a vstřícnosti. Zrcadlová konstrukce v berlínském parku Tiergarten, proslulém náhodnými sexuálními setkáními, zde hraje roli dokonalého úkrytu i objektu reflexe. Jako její komplementární opak můžeme chápat audiovizuální party v berlinské Neue Nationalgalerie, která zůstala uzavřená všem nepozvaným, kteří ji mohli pouze zdáli sledovat z přilehlých teras, čímž autor nepřímo kritizuje noblesní uzavřenost proslulých „rooftop parties“ v této ikonické budově. Nespočetné množství z hlíny vypálených okurek v instalaci „Mezi námi“ pak vyzývá diváky k dotyku a participaci, která přináší stejnou intimní nepatřičnost. (pv)