Cena StartPoint 2015

Doyoun Park

Knižní objekty a videa Doyouna Parka se vyznačují hravě kritickou inteligencí: kniha Umberta Eca je pojata jako lettristická socha, skrz její pečlivě prořezané stránky můžeme nalézt klíčovou interpretaci složenou ze slov na rozličných stranách: „Pravidla se mohou měnit“. Podobně přistupuje Park i k dalším knižním svazkům: zatímco notoricky známé Dějiny umění 20. století se utkávají s prouděním vody, z dalšího bestselleru vydavatelství Taschen o dějinách sochy se stávají krbové hodiny, odměřující čas, který z každé knihy i umění činí antikvitu. (pv)