Cena StartPoint 2015

Jiří Staněk

Prvotní inspirací pro diplomovou práci Jiřího Staňka byla kniha fotografa Edmunda Engelmana, zachycující byt a pracovnu Sigmunda Freuda jen pár dní před jeho odchodem do anglického exilu v roce 1938, stejně jako cyklus kreseb, které podle nich nakreslil v roce 2000 Robert Longo. Staněk jejich interpretaci soukromí zakladatele psychoanalýzy rozvádí po svém, pomocí rozičných grafických technik, vrstvených do obřích závěsných obrazů, i skrze nalezené objekty: starožitný koberec, nesoucí obří ohořelý pařez na uhelných nohách tak surreálno nejen oslavuje, ale i nově vytváří. (pv)