Cena StartPoint 2016

Hannah Anbert

Instalace Sacred Work Hannah Annbert má několik částí. Jejím vlastním tématem je práce jako fenomén, který proniká celou společností a odráží dominující ideologii a etiku, které ji drží pohromadě. Pro svou kritiku kapitalistického trhu práce zvolila zcela nezvyklou formu: texty několika populárních hitů změnila tak, aby se vyjadřovaly k dané problamtice, a pak je prezentovala formou několika karaoke videí. Druhou částí jsou bizarní kostýmy, působícíjako zajímavé objekty an sich. Volně parafrázují církevní róby či pracovní uniformy, čímž opět říká, že také tyto ”oficiální” formy ošacení v sobě latentně nesou určité společenské konvence. Propojujícím prvkem obou částí byla performance, kde čtyři zpěváci oblečení v těchto kostýmech intepretovali naživo hity s pozměněnými texty.