Cena StartPoint 2016

Vangjush Vellahu

Dvě videa v instalaci Vangjushe Vellahu dokumentují dění ve dvou takzvaných „de fakto republikách“ - zemích, které nejsou mezinárodně uznané a bojují o vlastní svrchovanost a stabilitu: Abcházii a Severním Kypru. Umělec se tu stává dokumentátorem složité politické a sociální situace, která nemá jediné správné a vysvětlení, ale z pohledu místních občanů vytváří občas překvapivé geopolitické perspektivy. Syrově autentický obrazový doprovod i necenzurované zpovědi přímých aktérů vytvářejí svěže nezávislý pohled na místa, na která současná západní civilizace z mnoha důvodů zapomíná.