Cena StartPoint 2016

Tytus Szabelski

Ve svých dílech se Tytus Szabelski zabývá aktuálním tématem vztahů mezi „realitou“ a „virtualitou“. Materiální a imateriální se v jeho fotografiích a instalacích prolíná, předmět a jeho obraz se navzájem překrývají a transformují v mnoha vrstvách, aniž bychom se dozvěděli, která z nich je ta poslední a skutečná. Nejde tu o samy zobrazené předměty, ale o způsob jejich uchopení a dalšího formování různými stupni a úhly zobrazení, které vytvářejí matoucí, do sebe vnořené obrazové labyrinty. Szabelského „tající skutečnost“ se z pevného stavu mění na tekutý a proměnný proces, v němž je naše vidění a vnímání neustále nuceno vzdát se všech předchozích východisek.