Cena StartPoint 2016

Claudia Bieberstein

Claudie Bieberstein pracuje s geometrickými formami a konkrétně tento cyklus vychází z liniového rastru připomínajícího milimetrový papír. Své práce sice tvoří v počítači, zároveň však klade důraz na postupný proces jejich vzniku, časově náročný a nabývající téměř meditativního charakteru. Nejprve si linii za linií vytvoří onen rastr, který pak dále modifikuje až k výsledné kompozici, velmi složité, rafinované a vizuálně působivé. Tu pak vytiskne na trvanlivou podložku, v tomto případě na hliníkové plechy, které svým průmyslovým charakterem korespondují s charakterem geometrického obrazu.