Cena StartPoint 2016

Ulrike Kazmaier

Ulrike Kazmaier vytváří práce, které spolu na první pohled formálně nesouvisí. Spojuje je však myšlenkový proces, který vedl k jejich vzniku. Umělkyně si vypůjčila z několika historických uměleckých děl detaily, které však nejsou samy sebou, ale jsou přetlumočené některým reprodukčním médiem. Tento proces zpracování Kazmaier opakuje nebo zoomuje na extrémní detail, který odkryje třeba pestrobarevnost pixelů renesančního papíru. Z pixelů se stane abstaktní kachličková mozaika. Zpracování jiných detailů odkrývá jiné možnosti překladu, které jsou vlastné nekonečné. V době digitální apropriace a technické reproduovatelnosti se dá uskutečnit téměř vše a snad právě proto Kazmaier hledá cesty, jak kdesi reálně existující předobrazy opět ukotvit ve hmatatelné realitě. Přitom z nich vytváří nová, vizuálně elegantní abstraktní díla.