Cena StartPoint 2016

Paula Onet

Projekt nazvaný 4 Generations of Women se zabývá proměnou životů žen a jejich vnímání sebe sama i základních životních pojmů a hodnot. První část projektu, který byl autorčinou diplomovou prací na bukurešťské akademii, představuje dokumentace čtyř žen z jedné rodiny, od prababičky až po vnučku. Všechny hovoří o svých vzájemných vztazích, pocitech, tradicích i změnách, které je v životě provázejí. Tato vzájemná komparace ukazuje nejen posuny, které nastaly ve vnímání ženské role za poslední půlstoletí, ale i podrobnou studii vytrvalé a nezištné lásky matek a dcer.