Cena StartPoint 2016

Vojtěch Pollák

Technologií dronů, které se postupně stávají místo vojenské či vědecké technologie masově dostupnou hračkou, se Vojtěch Pollák zabývá již několik let. Vlastnoručně sestavené létající stroje však používá pro nečekané performance, narušující naše pojetí soukromí, bezpečí i subjektivity. Kamery bezdrátově napojené do létajících strojů tak umožňují performance, které vnímáme v přímém přenosu z nám nedostupných pozic. Létající ukazováček narušuje klid a pořádek v klasických ateliérech pražské akademie. Hejno dronů s nataženými pěstmi, napojených na jediné dálkové ovládání, předvádí sebezničující chaotickou šarvátku. Další dron naopak nese megafon, který freneticky zesiluje svůj vlastní lomoz. Pollákovy vynalézavě absurdní stroje jsou nejen zábavné, ale často také razantně ohledávají hranice, kde se současná technologie střetává s novými, dosud netušenými hranicemi svobody a soukromí.