Cena StartPoint 2016

Saija Kassinen

Interaktivní videoinstalace Saiji Kassinen s názvem „117, 297, 395“ vznikla na základě tří knih, popisujících tří ojedinělé životní příběhy. První z nich je o muži, který žil dvanáct let uvězněn ve svém vlastním těle, další o ženě, kterou pohltila ideologie a třetí příběh vypovídá o hlubokých následcích deprese. Kassinen vytvořila tři působivé video-eseje, jež nás uvádí do hloubky těchto tíživých témat a zprostředkovávají niterné pocity tří hlavních postav. Ukazuje tak současným vizuálním jazykem, jak moc mohou tyto tři druhy psychického uvěznění ovlivnit naše uvažování a skutky a také nakolik jsme schopni takové chování chápat z našeho „normálního“ pohledu.