Cena StartPoint 2016

Līga Spunde

Tématem instalace The Hike, skládajcí se z fotografií, videí a trojrozměrných objektů, je horská tůra dvou mladíků. Ta zde zastupuje určitou modelovou situaci, v níž jde o přátelství a zradu, k níž odkazují citace klasických ikonografických témat (Jidášův polibek, Samoson a Dalila). Autorka zde vyšla ze svého osobního příběhu, který však radikálně převyprávěla a proměnila. Zbavila jej subjektivního rozměru, pouze tu zachovala základní půdorys cesty dvou lidí, spojené s očekáváním a nadějemi, které nedošly naplnění.Tím příběh otevřela interpretacím, které si do něj diváci mohou sami dosadit.