Cena StartPoint 2016

Pavol Červeniak

Absolvent ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby je srdcom metalista, ktorý sa venuje komixu, ilustráciám, kresbe, ale aj multimédiám, v rámci ktorých sa vyjadruje prostredníctvom koncept(r)u(r)álnych inštalácií, projekcií, podložených výskumom pop- a rôznych iných kultúr. Po tvorbe kybernetických inštalácií sa preorientoval na alchýmiu a mágiu. Diplomová práca reflektuje problematiku mýtu média a kladie si otázku ako umenie vnímať a používať. Možno ju svojim spôsobom chápať aj ako inštitucionálnu kritiku, keďže sa v nej autor snaží inscenovať či navodiť predstavu situácie, kedy by inštitút umenia nebol obmedzený akademickými prístupmi (a človek sociálnym programovaním), a provokovať primárnu kreativitu. Usiluje o to prostredníctvom ručne zhotovených (s použitím konárikov, papierovej pásky, plastových fliaš, pukacej fólie, kartónových tubusov, hadíc, molitanu...) DIY nástrojov či zbraní (harpúny, luky, pušky, sekerky), vytvorených z jednoduchých predmetov dennej spotreby (rám obrazu, klávesnica počítača, veslo, polystyrén), ktoré sa následne snaží využiť v kreatívnom procese (na čistý list výkresu vystreľuje vo farbe namočené šípy, z improvizovanej pušky farebné náboje atď.) Výsledné dielo pozostáva zo zmieneného náradia dômyselne rozvešaného po stene a sprievodnej projekcie, v ktorej ho zo steny postupne sníma a predvádza prostredníctvom neho zmieňovaný akt procesuálnej abstraktnej maľby, ako prejav primárneho tvorivého pudu, pre ktorý nachádza vyjadrenie v prapôvodných ľudských archetypoch ako je lovecká technika. Dielo vo svojom celku môže byť zároveň vnímané aj ako tvorivý zápas, ktorého je umenie neraz výsledkom. Spojením magického myslenia s avantgardnými postupmi usiluje o konštitúciu "tvorivého marxizmu", v rámci ktorého si je každý rovný „nie len ako občan, ale aj ako tvorivá entita“.