Cena StartPoint 2016

Ebony Hoorn

Nejpozději od Balde Runnera máme zálibu v dystopickém líčení budoucnosti, tím spíš, že svět se onomu líčení čím dál víc podobá. Black Sun Rising, instalace Ebony Hoorn, má sugestivní atmosféru. Podzemní, modrým UV-světlem zalitý pokoj je naplněný nakyslým zápachem hynoucího trávníkového koberce. Ve stěně září okno, ale při bližším pohledu vidíme, že za žaluziemi se skrývá LCD obrazovka s pohledem na oblohu a stromy. Nasloucháme hlasu, který nám neposkytuje jasné záchytné body v čase a příběhu. Jedno je ale jasné, ekologická situace na zemi je dramatická a život na zemi je už jen stínem sebe sama. Líčení dějů je echem vzpomínek na minulý svět. Ocitáme se v bezčasí, které nás stahuje a je stále těžší hledat sílu najít z něj cestu a vzepřít se mu.