Cena StartPoint 2016

Jennifer Mattes

Absolventka odboru Film a video na Merz Akademie v nemeckom Stuttgarte študovala pod vedením osobností ako Constanze Ruhm, Diedrich Diederichson či Christoph Dreher. Počas ďalšieho vzdelávania na viedenskej Akadémii umení natočila film s Harunom Farockim. Za svoje filmové výstupy získala niekoľko ocenení. Uvedomelý autorský rukopis cítiť aj z vybranej práce Trading Stories – A Cargo Named Desire z roku 2015. Vo filme spája svoje autorsky overené postupy a metódy: pohybuje sa po línii medzi dokumentom (rozprávačka sa vydáva na nákladnej lodi na cestu z Hamburgu do Qindao v Číne, po stopách dávneho putovania svojho prastarého otca) a fikciou, a vytvára koláž grafického materiálu dokumentujúceho cestu s found footage, obrazmi a nahrávkami z internetu, vlastnými i prebratými textami. Mattes rada pracuje s predstavivosťou a pocitmi, ktoré divákovi navodzuje spleťou pôsobivých, sugestívnych i poetických obrazov. V Trading Stories... následne na takto vytvorenej platforme rozohráva scenár možných dôsledkov ďalšieho vývoja globalizovaného, pretechnologizovaného a dokonale presieťovaného sveta. Po obsahovej stránke je film príbehom o rozprávaní príbehov a zároveň o hľadaní toho svojho, ústredného sujetu. Divák sa po chvíli rozplynie v zmesi naratív, aby z jadra projekcie abstrahoval myšlienku, že nejestvuje jeden príbeh, ani jedna história a že domnelá jedinečnosť je iba miliardami deliteľná fráza.