Cena StartPoint 2016

Wuji Ye

Je snadné zapomenout, jaké bylo žít a svobodně se vyjadřovat v podmínkách totalitního režimu. Wuji Ye nám to připomíná s překvapivou přímostí v pracích zaměřených na hraniční oblast Číny s ujgurskou populací. Subverzivní projekt MGSB vyzdvihuje z bahna faktické neviditelnosti a čisté praktičnosti bezpečnostní zábrany, prvky, které významně spoluurčují každodenní život na periferii impéria, které takto dává najevo svoji přítomnost. S povolením úřadů se v jeho průzkumu symboly moci staly architektonickými prvky, které náhodně dotázaní hodnotí z hlediska jejich krásy. Od toho je jen krok představit si hloučky diskutujících u betonové zábrany, které diskutují o jeho estetických kvalitách. Projekt Nyiet se obrací naopak do intimního soukromí, které po zásahu moci naruší trhliny nedůvěry. Autor jako detektiv začne na vlastní pěst hledat důkazy napojení přítelkyně na teroristickou síť, protože není možné, aby jí státní orgány podezřívaly bezdůvodně. Velký bratr nikdy nespí.